Strona Ślaskiego WOPR


S
klep z odzieżą dla 
Ratowników 

 

NEWSLETTER

Aby otrzymywać informacje o nowościach w serwisie bezpośrednio do skrzynki e-mail, zaprenumeruj newsletter:

>

Do pobrania

PLIKI DO POBRANIA


PROTOKÓŁ INTERWENCJI I AKCJI RATOWNICZEJ


  
word Protokół interwencji / akcji ratowniczej   ikona worda

word

DZIENNIKI PRACY 

(proszę zwracać uwagę na adnotacje dotyczące formatu i ilości stron do powielenia)  
 Dziennik pracy-kąpielisko-miejsce do kąpieli (formatA4)

 
 
 Dziennik pracy pływalni odkrytej (format A4)

 
 
 Dziennik pracy pływalni krytej (formatA4)

  
 Dziennik pływań i eksploatacji silnika (format A5) 

 
 
 Dziennik udzielenia pierwszej pomocy (format A4) 

 
 
 Dodatek: konserwacja silnika zaburtowego (format A 5)

Dziennik udzielenia pierwszej pomocy - zestawienie tygodniowe (Excel)

WYJAŚNIENIA

Załączone druki dziennika pracy ratowników wodnych:  kąpieliska, miejsca wyznaczonego do kąpieli, pływalni krytej i odkrytej są wzorcowymi (ramowymi) przykładami dokumentów zaprojektowanych w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dobrą praktykę i dostępną wiedzę. Dzienniki te składają się z dwóch części:

- część I zapisy ogólne dotyczące wyznaczonego obszaru wodnego,

- część II obejmująca zapisy dzienne.

Część pierwsza Dziennika może nie ulegać zmianie przez dłuższy okres czasu (np. 2,3 lata) o ile nie ulegną zmianie warunki na podstawie, których została zatwierdzona.M.in dotyczy to:

- ilości i wyszkolenia zatrudnionej kadry ratowniczej,

- wyposażenia obiektu w sprzęt ratowniczy, medyczny, łączności, pomocniczy, a dodatkowo  na kąpieliskach i miejscach wyznaczonych do kąpieli wyposażenia w sprzęt pływający,

  transportowy i infrastrukturę,

- oznakowania i informacji,

- elementów architektoniczno-budowlanych obiektu.

W przypadku zmian ww. elementów należy zaktualizować (dostosować do aktualnych warunków) część pierwszą dziennika pracy ratowników wodnych.

Część druga dziennika to zapisy dzienne, które można wydrukować na 1 miesiąc, na 2 miesiące , na kwartał czy też na rok.

Wydrukowany dziennik pracy ratowników wodnych powinien mieć ponumerowane i opieczętowane strony i być opisany: „Dziennik zawiera …. ponumerowanych i opieczętowanych stron”


MATERIAŁY FOTO

   Foto Gliwice RCzTL (3008x2000) z 13-15.09.2013 ZIP (1,2 GB) 

  Foto Wietrznica (3008x2000) z 23-25.08.2013 part 4 RAR

  Foto Wietrznica (3008x2000) z 23-25.08.2013 part 3 RAR
 
  
Foto Wietrznica (3008x2000) z 23-25.08.2013 part 2 RAR

 
Foto Wietrznica (3008x2000) z 23-25.08.2013 part 1 RAR

 Foto RIB II (3008x2000) z 01.09.2013 wszystko (ZIP ok. 1 GB)

DOKUMENTY KURSÓW

   Dziennik kursu przygotowującego na stopień MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR 

   Dziennik kursu przygotowującego na stopień RATOWNIKA WODNEGO 

  word  ZBIÓR WYTYCZNYCH I UCHWAŁ ZW WOPR DOTYCZĄCYCH SZKOLENIA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

  word  Protokół z egzaminu na kartę pływacką 

  word  Protokół z egzaminu na specjalną kartę pływackąWNIOSKI NA ODZNACZENIA

Wniosek o nadanie srebrnej i złotej odznaki Honorowej WOPR „ZA ZASŁUGI WOJ. ŚLĄSKIEGO" wysyłają prezesi oddziałów lub kierownicy drużyn mailem na adres:biuro@slaskiewopr.pl

 

 Aktualne wnioski na odznaczenia ZG WOPR 

 

 

PROTOKOŁY KONTROLI

  word  PROTOKÓŁ Z KONTROLI ODDZIAŁU 

 

FINANSE

  excel  raport kasowy 

  excel  raport bankowy 

  excel  arkusz inwentaryzacji